Godziny otwarcia: Pn - Pt - 9:00 - 17:00 [email protected] +48 32 350 54 56

Urząd Skarbowy może mieć dostęp do rachunków bankowych !

 Od 1 lipca 2022 r Urzędy Skarbowe uzyskały wgląd do rachunków bankowych podatników.

W myśl Polskiego Ładu zostały wprowadzone zmiany dające możliwość Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wglądu do informacji bankowych już na etapie wszczęcia postępowania przygotowawczego, a nie jak do tej pory po postawieniu osobie fizycznej zarzutów.

W myśl nowelizacji ustawy każdy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł zażądać od banków informacji na temat przepływu środków na naszych rachunkach bankowych na etapie postępowania w sprawie. Poza informacjami o samym posiadaniu ,współposiadaniu rachunku, posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami w danym banku organy podatkowe uzyskają szereg informacji m.in. o ilości posiadanych rachunków, obrotach pomiędzy rachunkami, stanu, wypływów, obciążeń, tytułów przelewów, a także ich nadawców i odbiorców.

Po nowelizacji ustawy KAS będzie miał dostęp do informacji bankowych gdy:

  • będzie prowadził postępowanie przygotowawcze

  • niezależnie od prowadzonego postępowania

  • zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe : kontrola celno skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie

 

Trzeba pamiętać ,że naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić niezależnie i równolegle dwa postępowania: kontrolne i postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej-skarbowej.

Resort finansów podkreśla ,że organy KAS mogą prowadzić postępowanie podatkowe tylko po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego, które może być otwarte tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu niezgodnego z prawem.

Jeżeli w stosunku do osoby podejrzewanej o popełnienie czynów zabronionych nie ma uzasadnionej przyczyny oraz brak jest powiązania z popełnionymi czynami które są przedmiotem postępowania przygotowawczego to art 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY.

Zmiana przepisów ułatwia organom podatkowym kontrolę przepływów środków oraz czy nie dochodzi do zaniżeń z tytułu należnych podatków. Zmiana przepisów wzbudza wiele wątpliwości np. czy organy podatkowe nie będą nadużywały swoich uprawnień.

Resort finansów zapewnia, że podatnicy nie muszą się obawiać wprowadzanej zmiany przepisów gdyż banki udzielając informacji ściśle przestrzegają ustawy Prawo bankowe która obliguje do zachowania tajemnicy bankowej.

Dane przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Ustawa o rachunkowości nakazuje przechowywanie danych przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane informacje. Jeśli rachunek bankowy zostanie zamknięty np. w 2022r. to zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ma obowiązek przechowywania danych do końca 2027 roku i tyle czasu będzie miał KAS aby dokonać kontroli przepływów na rachunku bankowym.

By uniknąć niepotrzebnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe należy np. zwrócić uwagę na właściwe i szczegółowe tytułowanie przelewów wychodzących jak i otrzymywanych.

Chodź nie zawsze mamy wpływ na tytuł przelewu przychodzącego to warto zwrócić uwagę osobie wysyłającej na staranne jego zatytułowanie.

 

KAS nie będzie mogła się dzielić pozyskanymi informacjami z rachunków bankowych z policją i innymi służbami specjalnymi.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl